contact us


FMTrader Şart & Koşullar

GÜVENLİK VE GİZLİLİK

FMTRADER müşterilerinin gizliliğini, mahremiyetini ve güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yapıyor. Bunlar hem müşterilerin şirketle etkileşimlerinde hem de sonrasında şirket tarafından olabilecek en azami derecede muhafaza ediliyor.

Şart ve Koşullar

1. Genel

Aşağıdakiler FMTrader™ (“FMT”) Websitesinin dayandığı ve söz konusu sitenin erişimini ve hizmetlerinin kullanımını (“Anlaşma”) siz müşterilere (“siz”) sunduğu şart ve koşulları tanımlamaktadır.
Bu anlaşma www.fmtrader.com (“Site”) alan adı altında mevcut olan hizmetlerimizi kullanmanıza ilişkin olarak uygulanabilecek koşulları, şartları ve riskleri tanımlamaktadır. Bu anlaşma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Müşteri Desteği ile bağlantıya geçin.
Değiştirme yapmaksızın bu Anlaşmada yer alan tüm şart ve koşulları okumalı, bunlara uymalı ve kabul etmelisiniz. Bu anlaşma siz bir FMT müşterisi olmadan önce, aşağıda açıkça öne çıkarılan ve referansla birleştirilen söz konusu şart ve koşulları içerir. Erişime devam ederek ya da Siteyi kullanarak, size uygulanabilecek bu Anlaşmanın şart ve koşullarını yerine getirmeyi kabul ediyorsunuz.
Bu Anlaşma, yeni kaydolan müşteriler için kayıt kabulüyle geçerlidir. Bu anlaşmanın şart ve koşullarıyla bağlanmayı kabul etmiyorsanız, hizmetlerimizi kullanmayın ya da onlara erişmeyin ve hemen bizi bilgilendirmek üzere bize yazın.

2. Online Hizmet Anlaşması

Bu Anlaşma FMT ve sizin tarafınızdan, iki taraf arasında yapılmıştır.
Bu Anlaşma hem Siteye hem de yatırım platformuna, aynı şekilde elektronik içeriğe ve ya da Sitede hali hazırda bulunan müşteriye bazı para birimlerinin değişim oranı hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan yazılıma, benzer şekilde web, telefon ya da faks ve diğer başka özellikler, içerik ya da FMT’nin ilerde ekleyebileceği hizmetler (“Hizmetler”) aracılığıyla yabancı döviz piyasasında yatırım işlemleri gerçekleştirmek için bulunan programlara uygulanır.

3. Üyeliğe Uygunluk

Hizmetler, yaşanılan ülkede uygulanan yasalar altında kanunen bağlayıcı sözleşmeler yapabilen bireyler ya da şirketlere açıktır ve yalnızca onlar tarafından kullanılabilirler. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Hizmetlerimiz 18 yaşın altındaki kişilere ya da başka bir ifadeyle yasal yaşın altındakilere (“Gayri Reşit Olanlar”) açık değildir. Eğer yasal olarak reşit değilseniz, bu hizmeti kullanmamalısınız. EHLİYETİNİZ YOKSA, LÜTFEN SİTEMİZİ KULLANMAYIN.
Şüpheye mahal vermemek için herhangi bir tarzda ve şekilde Hizmetlerimizin Yasal Olarak Reşit olmayanlar tarafından yetkisiz kullanımı için sorumlu tutulamayız.

FMT birleşik devletler bölgesindeki müşterileri kabul etmez.
Bunlara ek olarak Hizmetlerimiz, bu Site aracılığıyla finansal sözleşme yapmanın sınırlarını ve risklerini değerlendirmeye vakıf, finansal konularda yeterli deneyim ve bilgiye sahip ve bu Sitede yer alan herhangi bir bilgiye dayanmadan çok şey başarmış bireylere açıktır ve yalnızca bunlar tarafından kullanılabilir. Verilen herhangi bir kararda ve/ya da Sitenin içeriğine dayanarak sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir kararda tek sorumluluk size aittir.
Yukarıda belirtilen koşulu bozmadan, bizler sizin benzer şekilde yeterli bilgi ve/ya da deneyime sahip olup olmadığınızı doğrulama ve/ya da kontrol etme konusunda sorumlu değiliz. Benzer şekilde Siteden dolayı ve/ya da Site ile ilişkili, sizin tarafınızdan ve/ya da Hizmetleri kullanmanızla doğan yaptığınız işlemlerde oluşan herhangi bir zarar ve/ya da kayıptan sorumlu değiliz.
Yukarıda belirtilen koşulu bozmadan, Hizmetlerimiz kullanımın yasadışı olduğu yerlerde mevcut değildir ve FMT kendi takdirine bağlı olarak herhangi birine Hizmetlerini vermeme ve/ya da verdiği hizmeti iptal etme hakkını saklı tutar.

4. Kayıt Bilgileri ve Gerekenler

Herhangi bir hizmete kaydolduğunuzda, FMT sizden belli bilgileri sağlamanızı isteyecektir.
FMT hesabınız için Kullanıcı adınızı ve Parolanızı güven altına almakla sorumlusunuz. Hesabınızın uygunsuz ve usulsüz kullanımına neden olan sizin tarafınızdan doğan tüm hareket ve ihmalden ileri gelen zararlardan yalnızca siz sorumlu tutulursunuz.
Kayıt süreci boyunca kendiniz hakkında doğru, kesin, güncel ve eksiksiz bilgi sağlamayı kabul ediyorsunuz ve aynı zamanda hiçbir kişiyi ya da kuruluşu taklit etmemeyi, başka bir kişi, kuruluş ya da birlik ile herhangi bir bağlantıyı saptırmamayı, sahte bağ kullanmamayı kabul ediyorsunuz, aksi takdirde her ne sebeple olursa olsun FMT’den kimliğinizi uzak tutun. Bir iş teşekkülü olarak kaydoluyorsanız, o zaman burada söz konusu teşekkülü bu Anlaşma ile bağlamaya yetikinizin olduğunu bildiriyorsunuz.
FMT bize güvenerek verdiğiniz bilgileri, kayıt süreci boyunca ve Gizlilik Politikasıyla sağlanan bildirime göre özenle koruyacaktır.

5. Yasal Kısıtlamalar

Yukarıda belirtilenleri kısıtlamadan, sizinde anlayacağınız üzere finans sözleşmeleri ile ilgili kanunlar bütün dünya çevresinde değişmektedir ve Sitenin kullanılması açısından yaşadığınız ülkeye ilişkin bütün yasa, düzenleme ya da yönergelere uyacağınızı taahhüt etmek yalnızca sizin yükümlülüğünüzdür. Şüpheye mahal vermemek için, Sitemize erişim olanağı hizmetlerimizin ve/ya da sitemiz aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz eylemlerin yaşadığınız ülkenin kanun, düzenleme ve yönergeleri altında yasal olduğu anlamına gelmez.
Burada, FMT hesabınıza yatırılan paraların uyuşturucu kaçakçılığından, adam kaçırmadan ya da başka diğer suç ya da yasadışı eylemlerden gelmediğini bildiriyorsunuz.

6. Sınırlı Lisans

FMT Siteye erişmek ve onu kullanmak için size tam yetki vermeyen, başka birine devredilemeyen ve kısıtlı bireysel lisans vermektedir (“Lisans”). Bu lisans söz konusu Anlaşmanın şart ve koşullarına riayet etmenizin devam etmesine bağlıdır.
Bu sitenin erişimini başkalarına yeniden satmamayı ya da siteye başkalarının erişimine izin vermemeyi ve önceden FMT’nin yazılı rızasını almadan diğerlerine yeniden satış ya da diğer nedenlerle Site’de görülen hiçbir materyali kopyalayıp vermemeyi kabul ediyorsunuz.
Şüpheye mahal vermemek için, bu bölümün ihlalinde yapılan, Sitenin tüm yetkisiz kullanımı durumundan sorumlusunuz ve bu durumla bağlanırsınız.
FMT’nin bilgi sistemlerinden elde edilen bilgileri Sitede ve Site içerisinde yalnızca işlem yapmak amacıyla kullanmayı kabul ediyorsunuz.
Bunlara ilave olarak, yasadışı, hileli, kötüleyici, başkasının mahremiyetini ihlal eden, taciz edici, karalayıcı, alçaltıcı, utandırıcı, yakışıksız, tehdit edici ya da nefret dolu olan her ne amaç olursa olsun Site üzerindeki bir hizmetin herhangi bir elektronik özelliğini kullanmamayı kabul ediyorsunuz.
Bu Anlaşma ile verilen Lisans, FMT sizin tarafınızdan sağlanan herhangi bir bilginin, buna e-posta adresiniz de dahil, artık güncel olmadığını ya da doğru olmadığını düşünürse ya da siz bu anlaşmanın ve her bir hizmetin bütün kural ve yönergelerinin şart ve koşullarını yerine getirmede başarısız olursanız ya da FMT herhangi bir şekilde (piyasa oranları dışında bir işlemde yer almanızı içerir ama bununla sınırlı değildir) FMT yatırım platformunu kötüye kullandığınızı belirlerse sona erecektir.
Bu türden bir ihlal üzerine, hizmetlere erişimi durduracağınızı kabul ediyorsunuz. Kendi takdirine bağlı olarak ve uyarı yaparak ya da yapmaksızın FMT’nin herhangi bir hizmete ya da tüm hizmetlere erişiminizi sonlandırabileceğini, açık işleminizi kapatabileceğini ve bir hizmet içindeki herhangi bir bilgiyi ya da içeriği çıkarabileceğini kabul ediyorsunuz.

7. Risk Bildirimi

Bu Siteyi riski size ait olmak üzere kullanmayı kabul ediyorsunuz.
Yukarıdakileri sınırlamadan, bu Site içinde yer alan hizmetler, yalnızca yatırdığı bütün parayı kaybetmeyi kaldırabilecek ve riski anlayan ve finans piyasalarında yer alan risk alma durumuyla yakından deneyimi olan müşteriler için uygundur.
Yatırdığınız ana parayı kaybetme ihtimalizini göz önünde bulundurunuz. Bu sebepten yatırım için ayırdığınız meblağayı bu ihtimali göz önüne alarak belirleyiniz. Digital opsiyonlarla ilgili (İkili opsiyonlar) tüm riskleri ve bilgileri bildiğinize emin olunuz.Ayrıntılı bilgi için finans danışmanınıza ve uzman görüşlerine başvurunuz.

8. Finansal Bilgiler

FMT, dahilen ya da temsilcilerden, tedarikçilerden ya da ortaklardan (“Üçüncü Parti Sağlayıcılar”) oluşturulan geniş bir finansal bilgi çeşitliliğinde hizmetlerinden birinden ya da daha fazlasından sizi yararlandırabilir. Bu finansal piyasa verilerini, fiyat tekliflerini, haberleri, uzman görüşlerini ve araştırma raporlarını, grafikleri ya da verileri (“Finansal Bilgiler”) içerir ama bunlarla sınırlı değildir.
Bu Sitede sağlanan Finansal Bilgiler yatırım tavsiyesi olarak amaçlanmamıştır. FMT söz konusu Finansal Bilgileri desteklemez ya da onaylamaz ve bunu yalnızca sizi düşündüğü için size bir hizmet olarak ulaşılabilir hale getirir. FMT ve onun Üçüncü Parti Sağlayıcıları, Finansal Bilgilerin doğruluğunu, dakikliğini, eksiksizliğini ya da düzgün sıralanmasını garanti etmez ya da Finansal Bilgileri kullanmanızdan ya da onlara bel bağlamanızdan doğacak sonuçlara yetki vermez.
Finansal Bilgiler çok çeşitli sebeplerden dolayı hızla güvenilirliklerini kaybedebilirler, bunlara örneğin, piyasa koşullarındaki değişiklikler ya da ekonomik durumlar dahildir. Ne FMT’nin ne de Üçüncü Parti Sağlayıcıların herhangi bir Finansal Bilgide yer alan herhangi bir bilgiyi ya da düşünceyi güncelleme zorunluluğu yoktur ve bildirmeksizin ne zaman olursa olsun Finansal Bilgi sunmayı bırakabiliriz.
Sitedeki bilgilerin güvenirliğini ve ihtiyaçlarınıza uygunluğunu doğrulamak sizin görevinizdir. Sözde Sitede sunulan ya da Sitenin yönlendirdiği bilgilerin neden olduğu her çeşit iddia, kayıp ya da zarardan doğacak sorumluluğu hariç tutarız.

9. Bağlantılar

FMT üçüncü partiler tarafından kontrol edilen ve sunulan diğer sitelere bağlantı sağlayabilir. Bir siteye ya da sitelere sağlanan bu türden bağlantı, site, sitenin sahibi ya da sağlayıcısı açısından bir tasdik, yetkilendirme, sponsorluk ya da satış ortaklığı değildir.
FMT Internet aracılığıyla kayıt olma, kullanma, bağlanma ya da herhangi bir şey satın almadan önce bu tür sitelerin kullanımından doğacak riskleri anladığınızdan emin olmanız konusunda uyarır.
Bu Websiteleri için sunulan bağlantılar yalnızca size hizmet etmek için sağlanmıştır ve hiçbir koşul altında diğer sitelerde mevcut olan herhangi bir içerik, mal ya da hizmetin kullanımından ya da bunlara güvenden doğacak herhangi bir kayıp ya da zarardan FMT’yi sorumlu tutmamayı kabul edersiniz.

10. İşlemlerin iptal edilmesi ya da yatırım aktiviteleri hesabının geçici olarak durdurulması
FMT takip eden koşullar altında bu sitenin ya da bölümlerinin çalışmasını geçici olarak durdurma hakkını saklı tutar:

10.1.Fm Financial Trader™ kuruluşunun kontrolü, sorumluluğu ve gücü dışında politik, ekonomik, askeri ya da parasal olaylar (beklenmeyen piyasa volatilitesi ya da likidite azlığı da dahil) ya da diğer başka olayların sonucunda, bu sitenin ya da Yatırım Platformunun devam eden çalışması, sizin çıkarlarınızı ya da Fm Financial Trader™ kuruluşunun çıkarlarını maddi olarak ve tersine etkileyeceğinde ve bu konularda haksız hüküm vermeksizin çalışması makul olamayacağında, ya da Fm Financial Trader™ kuruluşunun yegane takdir yetkisini kullanmasında, bir fiyatın finansal bahis sözleşmelerinde hesaplanamadığında; ya da

10.2. Normalde herhangi bir finansal bahis sözleşmesinin fiyatını ya da değerini belirlemek için kullanılan iletişim araçlarında bir arıza olduğunda ya da herhangi bir finansal bahis sözleşmesinin fiyat ya da değerinin ivedilikle ya da kesin olarak doğrulanamadığında; ya da

10.3. FMT’nin, Yatırım Platformunun sizin tarafınıdan kötüye kullanıldığından ya da genel olarak Yatırım Platformunu ya da özel olarak belli bir Sözleşmenin fiyatını etkilemek ya da manüpüle etmek için bazı araçlar kullandığınızdan şüphelenmeye nedeni olduğunda. FMT işlemi sonlandırabilir, iptal edebilir ve ya da sonlandıracaktır ve iptal edecektir ya da manüpüle edildiği ya da sahte araçlar kullanıldığı bulunan işlemler geri çevrilecektir. Eğer dolandırıcılıktan şüphelenilirse, FMT söz konusu hesabı geçici olarak durduracak ve bütün varlıkları ve işlemleri donduracak ve işlemlerin incelenmesi 90 günü kadar olan bir süreyi bulacaktır. Dolandırıcılık ya da manipülasyon doğrulanırsa, söz konusu hesaba son verilecek ve bütün varlıklar kalıcı bir şekilde dondurulacaktır.

10.4. Bu tür koşullar altında, Yatırım Platformunun kötüye kullanılması ve manipülasyonu gibi durumların dışında, FMT yegane takdir yetkisini kullanarak (bilgi vererek ya da bilgi vermeksizin) bahsedilen türden zamanda makul ve mantıklı olduğunu düşündüğü fiyatlarda açık finansal bahis sözleşmelerinizi kapatabilir ve buna ilave olarak FMT’ye karşı hiçbir iddia da bulunulamaz.
Yatırım Platformunun kötüye kullanılması ya da manipülasyonu durumunda, FMT yegane takdir yetkisini kullanarak, bahsedilen durumlar altında makul ve uygun olduğu düşünülen önlemler alabilir.

10.5. Yatırım Platformu tarafından sağlanan yatırım olanaklarının Fm Financial Trader™ kontrolü dışındaki durumlardan dolayı önceden bildirim yapılmaksızın herhangi bir zaman durdurulacağını ya da geçici olarak askıya alınacağını kabul ediyorsunuz. Böyle bir durumda, FMT ya da onun yerine yetkili bir taraf, size önceden bir uyarı göndermeksizin sahip olabileceğiniz tüm açık pozisyonları, makul piyasa değerini yansıtarak, olabildiğince kısa sürede ilgili Sözleşmelerin uygulanabilir fiyatında kapatabilir (Tersine İşlem gerçekleştirerek). Böyle bir durumda FMT’ye karşı herhangi bir tazminat /uygunluk/ eylem nedenini sorgulama gibi taleplerden feragat edersiniz ve bu türden bir feragatın bu anlaşmanın geçerliliğine ön koşul olduğunu bilirsiniz.

10.6. FMTrader bu etkinin size gönderilmiş olduğunu önceden yazılı bir notla sunarak, FMT’nin kontrolü altında olsun olmasın, işlem zamanı işlem tarafından oluşturulan sözde Finans Sözleşmesinin göstergesi ve/ya da kesin fiyatı olmayan bir fiyatla bir yatırım platformu ve/ya da insan hatası dolayısıyla herhangi bir İşlemi iptal etme hakkını saklı tutar.

11. Sınırlı Sorumluluk

Bu Sitede düzenli hizmet arz etmeyi üstlendik. Ama bununla birlikte, Site ya da hizmetlerde olabilecek herhangi bir hata, ihmal, kesinti, terkin, operasyon ya da gönderimin gecikmesi, iletişim ağındaki başarısızlıklar, hırsızlık ya da tahribat ya da Site ya da hizmetlere yetkisiz erişim ya da bunların değiştirilmesinden hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. İnternette, Sitenin ya da hizmetlerin herhangi biri üzerinde doğabilecek teknik problemlerden ya da trafik sıkışıklığından dolayı ileri gelen sorunlardan ya da herhangi bir telefon hattının ya da ağının, bilgisayar online sisteminin, serverlerın ya da sağlayıcıların, donanımın, yazılımın arızalanmasından sorumlu değiliz.
Mevzu hukukta müsaade edilen en azami seviyeye kadar, hiçbir koşul altında Site ve Hizmetlerin kullanımından, Site ve Hizmetlerde ve bunlar aracılığıyla yayınlanan tüm içeriklerden ve ister çevrimiçi ister çevrimdışı olsun Site ve Hizmetlerin kullanıcılarının eylemlerinden ileri gelen herhangi bir kayıp ya da zarardan sorumlu değiliz.
HİÇBİR DURUMDA FMT YA DA GÖREVLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ NE OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ZARARDAN DOLAYI SİZE KARŞI SORUMLU DEĞİLLERDİR; BU ZARARLAR, DOLAYLI YOLDAN KISITLAMAMA, TESADÜFİ, ÖZEL, CEZAİ YA DA DOLAYLI HASARLARI İÇİNE ALIR, SİZİN SİTEYİ YA DA HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN YA DA BUNLARA BAĞLANMANIZDAN DOLAYI ORTAYA ÇIKAR, ZARARLAR ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR OLSUN OLMASIN VE FMT OLASI BU TÜR ZARARLAR KONUSUNDA TAVSİYE ALMIŞ OLSUN OLMASIN BU TÜR BİLGİLERE DAYANILARAK YAPILAN HERHANGİ BİR YATIRIM KARARI İÇİN BU SİTENİN BİR PARÇASI OLARAK YA DA BU SİTE ARACILIĞIYLA SAĞLANAN BİLGİLERİN NİTELİĞİNİ, DOĞRULUĞUNU YADA YARARLILIĞINI İÇERİR AMA BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR.
SORUMLULUĞUN DAHA ÖNCE BELİRTİLEN SINIRLILIĞI UYGULAMADA OLAN YASADAKİ KANUNLAR TARAFINDAN EN AZAMİ SEVİYEYE KADAR UYGULANACAKTIR VE HİÇBİR DURUMDA FMT’NİN SİZE KARŞI OLAN TOPLU SORUMLULUĞU, BÖYLE BİR SORUMLULUĞUN MEYDANA ÇIKMASINA NEDEN OLAN İŞLEMLE İLGİLİ OLARAK SİTEDEKİ HESABINIZA TRANSFER ETTİĞİNİZ YA DA DEPOZİTO OLARAK YATIRDIĞINIZ PARA TUTARINI GEÇEMEZ.

12. AML (Kara Para Aklamayı Önleme) İşlemleri

Hiç kimse kara para aklama amacıyla bu siteyi kötüye kullanamaz. FMT pratikte en iyi işleyen kara para aklamayı önleyen (AML) işlemler kullanmaktadır. FMT aşağıdaki AML gerekliliklerini ve politikalarını kabul etmeyen ya da uygun bulmayan müşterilerle iş yapmayı reddetme, yapılan işe devam etmeme ve bu müşterilerle yapılan işlemleri geri çevirme hakkını saklı tutar:
• Canlı işlem yapanlar kayıtta istenen tüm bilgileri sağlamalıdırlar.
• Kazançlar yalnızca canlı bir hesap açmak için başta kayıt yaptıran bireye ödenecektir.
• Bir müşteri, telegraf depozito araçları ile bir hesabı muhafaza ettiği zaman, kazançlar yalnızca kaynak banka hesabının sahibine paylaştırılacaktır. Bu şekilde depozito yaparken, yatırımcının hesap numarasının ve hesap sahibinin kayıtlı adının FMT’ye yapılan bütün transferlerde eşlik etmesi canlı işlem yapan yatırımcının sorumluluğudur.
• Bir müşteri kredi/hesap kartı gibi araçlarla hesaba para yatırdığı zaman, kazançlar yalnızca depozito yapılmak için kullanılan kartta adı görünen bireye yapılacaktır ve yine yalnızca aynı karta geri ödenecektir.
• Kişi başına yalnızca bir hesaba müsaade edilmektedir. Sahte isimlerle açılan hesaplara ya da aynı kişi tarafından açılan çoklu hesaplara kazançlar verilmeyebilir.
• FMT zaman zaman kendi takdir yetkisini kullanarak, bir müşteriden ek kimlik kanıtı sağlamasını isteyebilir, bunlar pasaportun noter tasdikli kopyası ya da diğer kimlik doğrulama türleri olabilir ve yine kendi takdir yetkisini kullanarak bu tür kanıtlar söz konusu kurumu tatmin etmek için sağlanıncaya kadar bir hesabı geçici olarak durdurabilir.

13. Fikri Mülkiyet

Bütün içerik, ticari markalar, hizmet standartları, ticari isimler, logolar ve ikonlar FMT ya da satış ortaklarının ya da temsilcilerinin mülkiyetidir ve telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşmalar ve provizyonlar tarafından korunmaktadır.
Siteden çıktı aldığınız ya da indirdiğiniz korunan fikri mülkiyet haklarının hiçbir telif hakkı uyarılarını ve diğer göstergeleri silmemeyi kabul ediyorsunuz. Bu Anlaşmada belirtilenler dışında bahsedilen materyalleri ve Siteyi kullanarak herhangi bir entellektüel mülkiyet hakkı ya da herhangi bir hak ya da lisans elde etmeyeceksiniz.

Sitede yer alan görüntüler ya FMT’nin mülkiyetidir ya da izinle kullanılmaktadır. Baştan bahsedilen hakların sahibinden izin almadan ve FMT’nin öncelikli yazılı rızası olmadan telif hakkı ya da diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan (reklam ve gizlilik haklarında olduğu gibi) herhangi bir bilgiyi, yazılımı ya da diğer materyalleri yüklememeyi, yayınlamamayı, çoğaltmamayı ve dağıtmamayı kabul ediyorsunuz.

14. Tazminat

FMT’yi, görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini savunmayı ve korumayı ve onları olası ve tüm iddialara karşı ve tüm bu iddialardan, sorumluluklardan, kayıplardan ve masraflardan sorumlu tutmamayı kabul ediyorsunuz. Söz konusu masraflara dahil olanlar, (i) Site ve Hizmetlerin kullanımından ya da bunlara erişmekten doğan; (ii) bu Anlaşmanın herhangi bir şartını ihlal etmenizden ileri gelen; ya da (iii) uygulamada olan kanun ya da düzenlemeden herhangi birini ihlal etmenizden ötürü ortaya çıkan sınırsız akla uygun avukat ücretleri ve bedelleri.

15. Süre ve Fesih

Bu Anlaşmanın şartı sınırsızdır; ama bununla birlikte FMT size bilgi vererek istediği zaman bu Anlaşmaya son verme gücüne sahiptir. Anlaşmanın sonlandırılması durumunda, yeni işlemler gerçekleştiremeyeceksiniz.

16. Genel

Bu Anlaşma kanuni ihtilafa nüfuz eden mevzuatı dışarda bırakarak, Güney Kıbrıs yasalarına uygun olarak yorumlanır ve bu yasalar tarafından yürütülür. Bu Anlaşma altından doğacak herhangi bir yasal eylem ya da süreç yalnızca Kıbrısta yer alan mahkemelere taşınacaktır ve burada yer alan taraflar oradaki bireysel yetki sınırlarına ve mahkeme yerine geri alınamaz bir biçimde razı olurlar.
FMT mücbir sebepler durumunda ya da herhangi bir hükümetin ya da yasal mercinin eylemi için herhangi bir kişiye herhangi bir şekilde sorumlu değildir.
Bu anlaşmadaki herhangi bir hükmün geçersiz ya da uygulanamaz olduğunun izlenmesi durumunda, geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte olacaktır.
Bir tarafın bu Anlaşmanın herhangi bir hakkını ya da hükmünü uygulayamaması, bu tür hak ya da hükmün muafiyeti zannedilmeyecektir.

FMT sizin rızanız olmaksızın bu anlaşmanın hükümleri altında bu Anlaşmayı ya da herhangi bir hakkı ve/ya da yükümlülüğü devredebilir.

FMT Sitede değiştirilen şartları yayınlayarak zaman zaman bu Anlaşmanın şartlarını değiştirebilir. Anlaşmanın değişip değişmediğini kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Belirlenen günde yürürlüğe giren tüm değişiklikler Sitede yayınlanır. Bu Anlaşmanın şart ve koşullarındaki değişikliker tarafından bağlanmayı kabul etmiyorsanız, Hizmetlerimizi kullanmayın ve bunlara erişmeyin ve hemen bize yazarak bilgi verin.

17. Elektronik İletişim
www.fmtrader.com adresine kaydolarak epostayı da içine alan elektronik iletişim şart ve koşullarımızı kabul ediyorsunuz. FMT’den ve FMT adına bağlantı kuran satış ortaklarımız ve üçüncü partilerden elektronik iletişim almayı kabul ediyorsunuz (onay alınarak). FMT bilgilerinizi satmaz ve paylaşmaz. Satış ortaklıkları ya da Üçüncü Partilere, FMTrader için sizinle iletişime geçsinler diye yalnızca eposta adresiniz sağlanacaktır ve FMT bu iletişimi onaylayacak ve kontrol edecektir. support@fmtrader.com adresine bir eposta göndererek ya da beni sonraki postalardan çıkar seçeneğini tıklayarak istediğiniz zaman çekilebilirsiniz, bu tüm eposta iletişiminde gösterilecektir. Çıkmanız durumunda, bütün iletişimlerimiz elektronik olduğu için FMT’nin sizinle iletişime geçme yolu kalmayacaktır. FMT hesabınıza önemsiz, haber değeri olmayan ve hesabınızla ilgisiz epostalar gönderilmeyeceği konusunda sizi temin eder.
18. İşlemlerin İptal Edilmesi

Yeterli nedenler/ aşağıdakilerden birinin gerçekleştiğine inanmaya götürecek kanıtlar varsa Şirket bir işlemi iptal etme hakkını saklı tutar:

a. Dolandırıcılık / işleme olanak sağlayan yasal olmayan eylemler
b. Ya Şirketin ya da üçüncü parti hizmet sağlayacılarının sistem hatasından ya da sistemlerin arızalanmasından dolayı gösterilmiş olan fiyatlar üzerine yapılan emirler.
c. Şirket Müşterinin talimatları üzerine hareket etmemişse
d. Yapılan işlem bu Anlaşmanın hükümlerini ihlal ederek yerine getirilmişse

19. İptal Etme Özelliğinin Kötüye Kullanılması

FMT yatırımcılara gerçekleşen işlemin birkaç dakikası içinde bir yatırımı iptal etmeye olanak sağlayan özel bir iptal etme özelliği sunar. İptal etme özelliğinin kötüye kullanılması piyasa arbitrajı olarak düşünülebilir ve kar hakkının kaybedilmesine neden olabilir. FMT, iptal etme özelliği kötüye kullanılmışsa, bir pozisyonu iptal etme hakkını saklı tutar. Makul iptal etme yüzdesi yapılan işlemlerin toplam sayısının %20’sini geçemez. Gerçekleşen işlemlerin toplam sayısından %20’den fazlasının iptal edilmesi bu özelliğin kötüye kullanılması olarak düşünülür ve bu tür kötüye kullanımdan ötürü kar hakkının kaybı ile sonuçlanır.

20. FMT Bonus Politikası

FMT yeni ve mevcut müşterilerimize hoş geldin bonuslarını, yarışmaları ve armağanları içine alan çok sayıda cezbedici ödül sunar. Müşterilere mükafat olarak verilen bonuslar ve tek seferlik işlem kredileri FMT’nin promosyon programının bir parçasıdır. Bu bonuslar sınırlı süreli tekliflerdir ve tüm bonus ödülleri ile ilişkili olan şart ve koşullar değişime tabidir. FMT’nin ödül bonusu ve promosyon teklifleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen canlı sohbet, telefon ya da eposta aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

Başka türlü kararlaştırılmadıysa ya da tarihlendirilmediyse tüm promosyonlar bir haftalık döngü içinde sunulurlar.

Eposta ile teklif edilen bütün promosyonlar burada belirtilen ya da promosyon epostasında not edilen şart ve koşullar altında sunulmaktadır.

FMT’ye kaydolurken, bu şart ve koşulları kabul ederek, bu promosyonların sınırlı olduğunu ve hesabınız dışında olduğunda gerçek bir değerinin olmadığını kabul edersiniz. Müşteri temsilciniz tarafından not edildiği ya da eposta ya da promosyon broşüründe yazıldığı gibi, bu promosyonlar şart ve koşullar dahilindedir.

Fm Financial Trader Para Çekme Politikası ve Bonus Ödemesi

Müşteriler bonus kredilerini elde etmek için, öncelikle bonus kredisi ödemesinin şartı olan, hesaplarında ulaşılması istenen hacmi yakalamalıdırlar.

Müşterilerin hesabı üzerindeki genel hacim gereksinimi, bonus kredisinin yapıldığı nitelikli depozito değerinin 50 katına kadar çıkabilecek, müşterinin toplam bir hesap hacmi yatırmasını gerektirir. Bu durum, bonus kredisinin ilk verildiği andan itibaren hesaplanır.

Eğer bir müşteri çoklu bonus kredisi alırsa, hacim gereksinimi hesaba yatırılan ilk bonustan en son bonusa kadar teker teker hesaplanır. Bu bonusun verildiği zamandaki işlem hacmine dayanılarak hesaplanır.
Bonus kredilerinin ödenmesinden önce müşteri tarafından yapılan tüm hesaptan para çekme işlemleri, bonus kredisine hak kazanmaktan ve söz konusu kredinin anında hesaba yatırılmasından vazgeçme ile sonuçlanacaktır.
Bütün bonus depozitoları para çekmek için öngörülen mühlete tabidir. Eğer promosyondan önceki 30 gün içinde para çekme işlemi yaparsanız, promosyon bonus ödülü için yapılan depozito miktarı para çekme miktarı kadar düşürülecektir.

Bonus ve ödüller hakkında herhangi bir sorunuz varsa, support@fmtrader.com adresine eposta göndermeniz önerilir. Herhangi bir promosyona katılmadan önce lütfen yazılı olarak bilgi aldığınızdan emin olun.

Hiçbir zaman herhangi bir müşteri, bir ödül ya da bonus alıp ve anında hesabınızı kapatamaz. Bonuslar ve promosyonlar bir müşterinin sürekli yatırım yapması için teşvik unsurlarıdır. Bir müşteri, herhangi bir bonus ya da ödülü kabul eder etmez, hesabını en az 90 gün aktif halde tutmayı ve yukarıda belirtilen hacim seviyesine ulaşmayı kabul eder.

Tüm promosyonların tarihi, size eposta ile gönderilen ve bizim bilgisayarlarımızda açılan tarih olarak alınacaktır.

Tüm bonus paraları olabildiğince hızlı işlenecektir. Bizler bonusu daima mümkün olduğunca 24 saat içinde ve banka iş günlerinde vermeye çalışacağız. Bazen bu biraz mümkün olmuyor.

Bütün bonuslar promosyon döngüsü sonunda ve işlem gününün kapanışında verilecektir.

FMTrader bir promosyon ya da bonusun gecikmesinden sorumlu tutulamaz ya da ondan hesap sorulamaz.
Bütün promosyonların, bonusların, ödüllerin ve diğer özel reklamların kısıtlamaları vardır.

Sınırlılıklar promosyonda yazılı değilse, aşağıdaki sözleşmede ele alınmıştır.

Maksimum ödül teşviki bir takvim yılında 10,000.00 USD’yi geçmemelidir.

Başka türlü belirtilmemiş ya da karara varılmamışsa, her promosyon için maksimum ödül teşviki 5,000.00 USD’yi geçmemelidir.

Yatırımlara bağlı maksimum ödül, müşterinin son 90 günde yaptığı işlemlerin ortalamasını geçmemelidir.

Hiçbir zaman herhangi bir ödül, bonus ya da teşvik, müşterinin ilk depozito yatırdığı tarihten başlayarak bir yıl döngüsü içinde gerçek paranın toplam miktarını geçmez.

Bonus sözleşmesi ile ilgili yanlış yükümde bulunursanız, bonustan vazgeçmek ve yönetimin onaylamasına göre %30’a kadar ceza ödemek zorundasınız.
Kredi Kartınız Tanımlayıcı FMtrader + 44.800.170.0149 ile Borçlandırılacaktır, Ödeme Bilgilerinizi Yazdırmanızı Tevsiye Ederiz.

12. AML (Kara Para Aklamayı Önleme) İşlemleri

Hiç kimse kara para aklama amacıyla bu siteyi kötüye kullanamaz. FMT pratikte en iyi işleyen kara para aklamayı önleyen (AML) işlemler kullanmaktadır. FMT aşağıdaki AML gerekliliklerini ve politikalarını kabul etmeyen ya da uygun bulmayan müşterilerle iş yapmayı reddetme, yapılan işe devam etmeme ve bu müşterilerle yapılan işlemleri geri çevirme hakkını saklı tutar:
• Canlı işlem yapanlar kayıtta istenen tüm bilgileri sağlamalıdırlar.
• Kazançlar yalnızca canlı bir hesap açmak için başta kayıt yaptıran bireye ödenecektir.
• Bir müşteri, telegraf depozito araçları ile bir hesabı muhafaza ettiği zaman, kazançlar yalnızca kaynak banka hesabının sahibine paylaştırılacaktır. Bu şekilde depozito yaparken, yatırımcının hesap numarasının ve hesap sahibinin kayıtlı adının FMT’ye yapılan bütün transferlerde eşlik etmesi canlı işlem yapan yatırımcının sorumluluğudur.
• Bir müşteri kredi/hesap kartı gibi araçlarla hesaba para yatırdığı zaman, kazançlar yalnızca depozito yapılmak için kullanılan kartta adı görünen bireye yapılacaktır ve yine yalnızca aynı karta geri ödenecektir.
• Kişi başına yalnızca bir hesaba müsaade edilmektedir. Sahte isimlerle açılan hesaplara ya da aynı kişi tarafından açılan çoklu hesaplara kazançlar verilmeyebilir.
• FMT zaman zaman kendi takdir yetkisini kullanarak, bir müşteriden ek kimlik kanıtı sağlamasını isteyebilir, bunlar pasaportun noter tasdikli kopyası ya da diğer kimlik doğrulama türleri olabilir ve yine kendi takdir yetkisini kullanarak bu tür kanıtlar söz konusu kurumu tatmin etmek için sağlanıncaya kadar bir hesabı geçici olarak durdurabilir.

13. Fikri Mülkiyet

Bütün içerik, ticari markalar, hizmet standartları, ticari isimler, logolar ve ikonlar FMT ya da satış ortaklarının ya da temsilcilerinin mülkiyetidir ve telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşmalar ve provizyonlar tarafından korunmaktadır.
Siteden çıktı aldığınız ya da indirdiğiniz korunan fikri mülkiyet haklarının hiçbir telif hakkı uyarılarını ve diğer göstergeleri silmemeyi kabul ediyorsunuz. Bu Anlaşmada belirtilenler dışında bahsedilen materyalleri ve Siteyi kullanarak herhangi bir entellektüel mülkiyet hakkı ya da herhangi bir hak ya da lisans elde etmeyeceksiniz.

Sitede yer alan görüntüler ya FMT’nin mülkiyetidir ya da izinle kullanılmaktadır. Baştan bahsedilen hakların sahibinden izin almadan ve FMT’nin öncelikli yazılı rızası olmadan telif hakkı ya da diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan (reklam ve gizlilik haklarında olduğu gibi) herhangi bir bilgiyi, yazılımı ya da diğer materyalleri yüklememeyi, yayınlamamayı, çoğaltmamayı ve dağıtmamayı kabul ediyorsunuz.

14. Tazminat

FMT’yi, görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini savunmayı ve korumayı ve onları olası ve tüm iddialara karşı ve tüm bu iddialardan, sorumluluklardan, kayıplardan ve masraflardan sorumlu tutmamayı kabul ediyorsunuz. Söz konusu masraflara dahil olanlar, (i) Site ve Hizmetlerin kullanımından ya da bunlara erişmekten doğan; (ii) bu Anlaşmanın herhangi bir şartını ihlal etmenizden ileri gelen; ya da (iii) uygulamada olan kanun ya da düzenlemeden herhangi birini ihlal etmenizden ötürü ortaya çıkan sınırsız akla uygun avukat ücretleri ve bedelleri.

15. Süre ve Fesih

Bu Anlaşmanın şartı sınırsızdır; ama bununla birlikte FMT size bilgi vererek istediği zaman bu anlaşmaya son verme gücüne sahiptir. Anlaşmanın sonlandırılması durumunda, yeni işlemler gerçekleştiremeyeceksiniz.

16. Genel

Bu Anlaşma kanuni ihtilafa nüfuz eden mevzuatı dışarda bırakarak, Güney Kıbrıs yasalarına uygun olarak yorumlanır ve bu yasalar tarafından yürütülür. Bu anlaşma altından doğacak herhangi bir yasal eylem ya da süreç yalnızca Kıbrısta yer alan mahkemelere taşınacaktır ve burada yer alan taraflar oradaki bireysel yetki sınırlarına ve mahkeme yerine geri alınamaz bir biçimde razı olurlar.
FMT mücbir sebepler durumunda ya da herhangi bir hükümetin ya da yasal mercinin eylemi için herhangi bir kişiye herhangi bir şekilde sorumlu değildir.
Bu anlaşmadaki herhangi bir hükmün geçersiz ya da uygulanamaz olduğunun izlenmesi durumunda, geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte olacaktır.
Bir tarafın bu Anlaşmanın herhangi bir hakkını ya da hükmünü uygulayamaması, bu tür hak ya da hükmün muafiyeti zannedilmeyecektir.
FMT sizin rızanız olmaksızın bu anlaşmanın hükümleri altında bu anlaşmayı ya da herhangi bir hakkı ve/ya da yükümlülüğü devredebilir.

FMT Sitede değiştirilen şartları yayınlayarak zaman zaman bu anlaşmanın şartlarını değiştirebilir. Anlaşmanın değişip değişmediğini kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Belirlenen günde yürürlüğe giren tüm değişiklikler Sitede yayınlanır. Bu anlaşmanın şart ve koşullarındaki değişikliker tarafından bağlanmayı kabul etmiyorsanız, hizmetlerimizi kullanmayın ve bunlara erişmeyin ve hemen bize yazarak bilgi verin.

17. Elektronik İletişim

www.fmtrader.com adresine kaydolarak epostayı da içine alan elektronik iletişim şart ve koşullarımızı kabul ediyorsunuz. FMT’den ve FMT adına bağlantı kuran satış ortaklarımız ve üçüncü partilerden elektronik iletişim almayı kabul ediyorsunuz (onay alınarak). FMT bilgilerinizi satmaz ve paylaşmaz. Satış ortaklıkları ya da Üçüncü Partilere, FMTrader için sizinle iletişime geçsinler diye yalnızca eposta adresiniz sağlanacaktır ve FMT bu iletişimi onaylayacak ve kontrol edecektir. support@fmtrader.com adresine bir eposta göndererek ya da beni sonraki postalardan çıkar seçeneğini tıklayarak istediğiniz zaman çekilebilirsiniz, bu tüm eposta iletişiminde gösterilecektir. Çıkmanız durumunda, bütün iletişimlerimiz elektronik olduğu için FMT’nin sizinle iletişime geçme yolu kalmayacaktır. FMT hesabınıza önemsiz, haber değeri olmayan ve hesabınızla ilgisiz epostalar gönderilmeyeceği konusunda sizi temin eder.

18. İşlemlerin İptal Edilmesi

Yeterli nedenler/ aşağıdakilerden birinin gerçekleştiğine inanmaya götürecek kanıtlar varsa Şirket bir işlemi iptal etme hakkını saklı tutar:

a. Dolandırıcılık / işleme olanak sağlayan yasal olmayan eylemler
b. Ya Şirketin ya da üçüncü parti hizmet sağlayacılarının sistem hatasından ya da sistemlerin arızalanmasından dolayı gösterilmiş olan fiyatlar üzerine yapılan emirler.
c. Şirket Müşterinin talimatları üzerine hareket etmemişse
d. Yapılan işlem bu Anlaşmanın hükümlerini ihlal ederek yerine getirilmişse

19. İptal Etme Özelliğinin Kötüye Kullanılması

FMT yatırımcılara gerçekleşen işlemin birkaç dakikası içinde bir yatırımı iptal etmeye olanak sağlayan özel bir iptal etme özelliği sunar. İptal etme özelliğinin kötüye kullanılması piyasa arbitrajı olarak düşünülebilir ve kar hakkının kaybedilmesine neden olabilir. FMT, iptal etme özelliği kötüye kullanılmışsa, bir pozisyonu iptal etme hakkını saklı tutar. Makul iptal etme yüzdesi yapılan işlemlerin toplam sayısının %20’sini geçemez. Gerçekleşen işlemlerin toplam sayısından %20’den fazlasının iptal edilmesi bu özelliğin kötüye kullanılması olarak düşünülür ve bu tür kötüye kullanımdan ötürü kar hakkının kaybı ile sonuçlanır.

20. FMT Bonus Politikası

FMT yeni ve mevcut müşterilerimize hoş geldin bonuslarını, yarışmaları ve armağanları içine alan çok sayıda cezbedici ödül sunar. Müşterilere mükafat olarak verilen bonuslar ve tek seferlik işlem kredileri FMT’nin promosyon programının bir parçasıdır. Bu bonuslar sınırlı süreli tekliflerdir ve tüm bonus ödülleri ile ilişkili olan şart ve koşullar değişime tabidir. FMT’nin ödül bonusu ve promosyon teklifleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen canlı sohbet, telefon ya da eposta aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

Başka türlü kararlaştırılmadıysa ya da tarihlendirilmediyse tüm promosyonlar bir haftalık döngü içinde sunulurlar.

Eposta ile teklif edilen bütün promosyonlar burada belirtilen ya da promosyon e-postasında not edilen şart ve koşullar altında sunulmaktadır.

FMT’ye kaydolurken, bu şart ve koşulları kabul ederek, bu promosyonların sınırlı olduğunu ve hesabınız dışında olduğunda gerçek bir değerinin olmadığını kabul edersiniz. Müşteri temsilciniz tarafından not edildiği ya da e-posta ya da promosyon broşüründe yazıldığı gibi, bu promosyonlar şart ve koşullar dahilindedir.

Fm Financial Trader Para Çekme Politikası ve Bonus Ödemesi

Müşteriler bonus kredilerini elde etmek için, öncelikle bonus kredisi ödemesinin şartı olan, hesaplarında ulaşılması istenen hacmi yakalamalıdırlar.

Müşterilerin hesabı üzerindeki genel hacim gereksinimi, bonus kredisinin yapıldığı nitelikli depozito değerinin 40 katına kadar çıkabilecek, müşterinin toplam bir hesap hacmi yatırmasını gerektirir. Bu durum, bonus kredisinin ilk verildiği andan itibaren hesaplanır.

Eğer bir müşteri çoklu bonus kredisi alırsa, hacim gereksinimi hesaba yatırılan ilk bonustan en son bonusa kadar teker teker hesaplanır. Bu bonusun verildiği zamandaki işlem hacmine dayanılarak hesaplanır.
Bonus kredilerinin ödenmesinden önce müşteri tarafından yapılan tüm hesaptan para çekme işlemleri, bonus kredisine hak kazanmaktan ve söz konusu kredinin anında hesaba yatırılmasından vazgeçme ile sonuçlanacaktır.
Bütün bonus depozitoları para çekmek için öngörülen mühlete tabidir. Eğer promosyondan önceki 30 gün içinde para çekme işlemi yaparsanız, promosyon bonus ödülü için yapılan depozito miktarı para çekme miktarı kadar düşürülecektir.

Bonus ve ödüller hakkında herhangi bir sorunuz varsa, support@fmtrader.com adresine eposta göndermeniz önerilir. Herhangi bir promosyona katılmadan önce lütfen yazılı olarak bilgi aldığınızdan emin olun.

Hiçbir zaman herhangi bir müşteri, bir ödül ya da bonus alıp ve anında hesabınızı kapatamaz. Bonuslar ve promosyonlar bir müşterinin sürekli yatırım yapması için teşvik unsurlarıdır. Bir müşteri, herhangi bir bonus ya da ödülü kabul eder etmez, hesabını en az 90 gün aktif halde tutmayı ve yukarıda belirtilen hacim seviyesine ulaşmayı kabul eder.

Tüm promosyonların tarihi, size eposta ile gönderilen ve bizim bilgisayarlarımızda açılan tarih olarak alınacaktır.

Tüm bonus paraları olabildiğince hızlı işlenecektir. Bizler bonusu daima mümkün olduğunca 24 saat içinde ve banka iş günlerinde vermeye çalışacağız. Bazen bu biraz mümkün olmuyor.

Bütün bonuslar promosyon döngüsü sonunda ve işlem gününün kapanışında verilecektir.

FMTrader bir promosyon ya da bonusun gecikmesinden sorumlu tutulamaz ya da ondan hesap sorulamaz.
Bütün promosyonların, bonusların, ödüllerin ve diğer özel reklamların kısıtlamaları vardır.

Sınırlılıklar promosyonda yazılı değilse, aşağıdaki sözleşmede ele alınmıştır.

Maksimum ödül teşviki bir takvim yılında 10,000.00 USD’yi geçmemelidir.

Başka türlü belirtilmemiş ya da karara varılmamışsa, her promosyon için maksimum ödül teşviki 5,000.00 USD’yi geçmemelidir.

Yatırımlara bağlı maksimum ödül, müşterinin son 90 günde yaptığı işlemlerin ortalamasını geçmemelidir.

Hiçbir zaman herhangi bir ödül, bonus ya da teşvik, müşterinin ilk depozito yatırdığı tarihten başlayarak bir yıl döngüsü içinde gerçek paranın toplam miktarını geçmez.

Bonus sözleşmesi ile ilgili yanlış yükümde bulunursanız, bonustan vazgeçmek ve yönetimin onaylamasına göre %30’a kadar ceza ödemek zorundasınız.
Kredi kartınız tanımlayıcı FMTrader + 44.800.170.0149 ile borçlandırılacaktır. Ödeme bilgilerinizi yazdırmanızı tavsiye ederiz.